خبرهای روز :

نظرسنجی

نظر شما درباره ی محتوای ارائه شده در سایت چیست؟

با سپاس فراوان٬ نظر شما ثبت گردید

تاریخچه

شرکت صنایع برودتی بهمن ( سهامی خاص) با سرمایه پنجاه میلیون ریال منقسم به ۵۰۰ سهم طی شماره ۶۹۰۹۶ ثبت شرکتهای غیر تجاری تهران در تاریخ ۲۸/۱۱/۶۶ به ثبت رسیده. کلیه سهام شرکت متعلق به شرکت بهمن مرکزی و از شرکت های زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و در زمره شرکتهیا دولتی قرار دارد. اساسنامه شرکت در ۵۶ ماده در تاریخ فوق الذکر تنظیم و به تصویب هیأت تأسیس شرکت رسیده و مرکز اصلی شرکت در تهران تعیین گردیده است.